Mall för anställningsavtal

Mallar för anställningsavtal

En mall för anställningsavtal

När du anställer någon eller blir anställd måste ni ha ett anställningsavtal som reglerar arbetsförhållandet och bevisar att du jobbar på företaget och med vilka villkor du jobbar på företaget. Ett anställningsavtal innehåller bland annat sådant som löner, arbetstider, förmåner och förpliktelser.

Ladda ner vår mall för anställningsavtal