Mall för Referensbrev eller rekommendationsbrev

När man avslutar en anställning kan man be sin arbetsgivare om ett rekommendationsbrev eller ett referensbrev. Ett referensbrev kan du sedan använda när du ska söka nya jobb. Om man har haft en bra anställning och en god avslutning bör alltid arbetsgivaren lämna ett referensbrev som beskriver den anställda och dess arbetsuppgifter som kollega och som arbetstagare i organisationen. 

Här kan du som arbetsgivare ladda ner en mall för referensbrev som du sedan fyller ut med dina egna om om den anställdes tid i er verksamhet.

Ladda ner mall för rekommendationsbrev.