Mall för utvecklingssamtal

mall för utvecklingssamtal

En mall för utvecklingssamtal används för en arbetsgivare eller chef för att följa upp en medarbetare genom samtal. Man kan använda denna mallen som en stödmall i frågorna man ställer för att få feedback från medarbetaren om dess arbetspresetation och arbetssituation.

Ladda ner mall för utvecklingssamtal