Mall för medarbetaresamtal

Mall för medarbetaresamtal

En mall för medarbetarsamtal används för en arbetsgivare eller chef för att följa upp en medarbetare genom samtal. Man kan använda denna mallen som en stödmall i frågorna man ställer för att få feedback från medarbetaren om dess arbetsprestation och arbetssituation. Det är ett bra sätt för dig och dina medarbetare att känna sig sedda och ha en bra utveckling i sin karriär och i verksamheten.

Ladda ner en mall för medarbetaresamtal